Fria Läroverken övertar driften av Östersjögymnasierna och Smålandsgymnasiet

Idag den 29 juni står det klart att Fria Läroverken till hösten 2015 tar över driften av Östersjögymnasierna i Kalmar, Karlshamn och Ystad samt Smålandsgymnasiet i Växjö.

Övertagandet sker genom en överlåtelse av samtliga aktier i Gymnasieskolor i Syd AB från Idemo utbildning AB. Överlåtelsen har förmedlats av bolagets rekonstruktör, advokat Håkan Jansson vid advokatbyrån Gärde Wesslau.

Tillträdet beräknas ske i augusti, men övertagandet är bl a villkorat av att rekonstruktörens ackordsuppgörelse godkänns. Detta sker normalt inom åtta veckor.

Övertagandet innebär att samtliga elever kan fullgöra sin utbildning som planerat. Antagning av nya elever kommer göras som planerat på Östersjögymnasierna i Kalmar, Karlshamn och Ystad. På Smålandsgymnasiet i Växjö antas inga nya elever men elever i år två och tre fortsätter sin utbildning där som planerat.

– För oss är det viktigt att fullgöra de löften som givits eleverna, att ta ansvar för en elevs utbildning är ett stort åtagande och vi avser göra vårt yttersta för att de här eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet, säger Christine Karmfalk, VD för Fria Läroverken.

– Vi har erfarenhet av den här typen av skolor förut och vet att vi kan hjälpa till att få ordning på både kvalitet och ekonomi snabbt. Med vårt pedagogiska koncept och kvalitetsarbete kommer vi öka attraktiviteten på skolorna och gradvis höja intresset för skolorna, därmed skapas stabila skolor med hög kvalitet, säger Christine Karmfalk.

___________________________________________________________________________

Fria Läroverken grundades sommaren 2013 och driver gymnasieskolor i Karlstad, Linköping, Malmö och Norrköping. Den första gymnasieskolan startade 2003 och sammanlagt har skolorna idag ca 1500 elever. I koncernen ingår även grundskola i Växjö; Kronoberg Skola och ett resursgymnasium i Norrköping; Karmfalkska.

Läs mer om Fria Läroverken på www.laroverken.se.

Kontaktuppgifter
Christine Karmfalk, VD Fria Läroverken i Sverige
Christine.karmfalk@laroverken.se, 070-261 12 44

Frågor om rekonstruktionen av Gymnasieskolor i Sverige AB hänvisas till: Håkan Jansson, Advokat/Partner Gärde Wesslau Advokatbyrå
hakan.jansson@garde.se, 070-301 77 14